Svenska mästare 1952

Tillbaka

48 sidor
Bilaga till All Sports julnummer 1952.
Cirkelförlaget. Illustrerad. Häftad. Tejpad rygg.

 Pris: 50 kr / 4,6 €